Over ons

 

Home Marjorie is een nursingtehuis in Hallaar (Heist-op-den-Berg) voor mensen met de Ziekte van Huntington.  Er zijn ook een beperkt aantal plaatsen voor mensen met een ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er verblijven 26 mensen in 3 woongelegenheden.

Home Marjorie is een afdeling van het dienstverleningscentrum Zevenbergen (Ranst) dat instaat voor de exploitatie. Dit gebeurt in nauw overleg met de vzw Home Marjorie, de initiatiefnemer van het tehuis.

Het dienstverleningscentrum Zevenbergen hoort bij de vzw Emmaüs.

Volg ons op facebook

 

Home Marjorie maakt deel uit van de vzw Emmaüs.
Vergund door het VAPH