De ziekte van Huntington-NAH

De ZvH is een dominant erfelijke hersenaandoening met ongecontroleerde bewegingen

als meest opvallende kenmerk. De ziekte leidt tot een toenemende aantasting van de lichamelijke en cognitieve mogelijkheden. Dit zorgt voor allerlei motorische moeilijkheden bij eten, bewegen, communiceren, zelfzorg.  Mensen hebben o.a.ook problemen met het verwerken van informatie en het organiseren van het eigen leven.

In de begeleiding van bewoners met de ZvH houden we ook rekening met de gedrags- en emotionele problemen die deze ziekte met zich meebrengt.

Meer informatie over de Ziekte van Huntington vindt u bij de Huntingtonliga vzw op www.huntingtonliga.be.

NAH

In Home Marjorie zijn er een beperkt aantal plaatsen voor mensen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel), die een langdurige en complexe ondersteuningsvraag stellen. Hun  zorgvraag is verwant aan die van de bewoners met de ZvH.