Gebruikers - familie

Inspraak in dialoog

Een goede zorg en dienstverlening kan enkel in dialoog met de gebruiker zelf. Daar waar mensen moeilijk of slechts gedeeltelijk zelf over hun leven kunnen beslissen, gaan we dat gesprek graag aan met alle ouders, familie of betrokkenen.  Het doel is een goede en kwaliteitsvolle ondersteuning voor alle mensen in Home Marjorie; in een sfeer van vertrouwen, waarin men respect heeft voor elkaars ideeën, naar elkaar luistert en waar er plaats is voor een kritische bemerking.  Op die manier kan kritiek geven opbouwend werken en is het een positieve stimulans om het beter te doen.    

Aandacht voor familie

Home Marjorie streeft naar een intense samenwerking met de familie van de bewoners. Door het erfelijke karakter van de ziekte zijn de familieleden meestal sterk betrokken bij het leven in het home. Psychologische opvolging van bewoner en ondersteuning van de familie maakt bijgevolg integraal deel uit van de zorgverstrekking.

Lees meer :