Individuele inspraak

In Home Marjorie komt het ondersteuningsplan tot stand in samenspraak met de bewoner zelf.  Daarin houden we zeer sterk rekening met zijn of haar geschiedenis, mening, hobby’s en persoonlijkheid.  Elke bewoner krijgt tevens een 'aandachtsbegeleider'.   Dat is de spilfiguur in zijn of haar begeleidingsproces.  Deze werkvorm biedt de begeleider de kans om, vanuit een dieper en persoonlijker contact met de bewoner een vertrouwensrelatie op te bouwen.

Het ondersteuningsplan is een momentopname en wordt uiteraard regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Jaarlijks bespreken we de zorg en ondersteuning, samen met de bewoner en de verschillende medewerkers (arts, teamleden, aandachtsbegeleider, psychologe, therapeuten, ..).Het resultaat van deze bespreking leggen we vast in een individuele dienstverleningsovereenkomst.

Jaarlijks nodigen we ook de vertrouwensperso(on)n(en) uit voor overleg. 

Op die manier trachten we op elk moment 'zorg op maat' te bieden

Collectieve inspraak

De bewonersvergadering

De bewonersvergadering is een regelmatige bijeenkomst waarop alle bewoners van het huis worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden allerlei afspraken gemaakt met betrekking tot huishoudelijke aangelegenheden, activiteiten, taakverdelingen enz.  Dit ontmoetingsmoment biedt ook ruimte om allerlei informatie aan elkaar door te geven, om stil te staan bij belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen, om ervaringen uit te wisselen enz. . Deze vergadering wordt ondersteund en begeleid door medewerkers van het team.

De gebruikersraad

Alle tehuizen, erkend door de Vlaamse overheid hebben een gebruikersraad. De bewoners van Home Marjorie zijn stemgerechtigd lid van de gebruikersraad. Tijdens een gebruikersraad informeren en overleggen we over de verschillende aspecten van de werking van het tehuis. Uiteraard hebben alle gebruikers en vertrouwenspersonen de mogelijkheid om zelf agendapunten aan te brengen.