Privacyverklaring voor patiënten en cliënten

Vzw Emmaüs hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met de Privacyverklaring informeert Emmaus u hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.
Deze privacyverklaring verduidelijkt onder meer  op welke wijze de persoonsgegevens van cliënten binnen de zorg- of welzijnsvoorziening worden verwerkt en hoe de cliënt controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Download de volledige verklaring (pdf)  

Vragen over de verwerking van gegevens?
Data Protection OfficerEdgard Tinellaan 1C 2800 Mechelen
e-mail: dpo@emmaus.be.