Hoe verloopt een opname?

Registratie

Als u een opname in Home Marjorie wenst, moet u eerst twee procedures doorlopen:  

  • de registratie bij de Centrale Registratie van de Zorgvragen (CrZ)
  • de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 Voor de registratie bij de CrZ kan u een beroep doen op een VAPH-voorziening of een verwijzende dienst die u kent of in uw buurt werkzaam is. U krijgt dan een contactpersoon toegewezen die uw dossier op de CrZ verder opvolgt.  U kan hiervoor ook in Home Marjorie terecht.
Voor de inschrijving bij het VAPH vindt u een overzicht van alle voorwaarden terug op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) : voor meer info klik hier .      

Ik doorliep de procedures en ben kandidaat voor een opname in Home Marjorie.

Wanneer u in aanmerking komt voor een opname bekijken we samen met u welke zorg u precies wenst en nodig heeft.  Met die gegevens onderzoeken we welke zorgvorm of woning in Home Marjorie het best aansluit bij die vraag.  Als er een plaats vrij komt  gaan we na welke kandidaat het dringendst moet worden geholpen.  Op dat moment spreken we een opnamedatum af.  U wordt dan ook uitgenodigd voor de eerste concrete afspraken met uw toekomstige woning.  

Heeft u nog vragen : neem gerust contact op met ons : klik hier.