Multidisciplinair team

Het overleg binnen het multidisciplinair team is de basis van de werking.

Hoe ziet zo’n team eruit?

De begeleiders in de woning staan dag en nacht in voor de directe zorg. In Home Marjorie heeft elke bewoner een 'aandachtsbegeleider' . Deze werkvorm biedt de begeleider de kans om, vanuit een dieper en persoonlijker contact met de bewoner, een vertrouwensrelatie op te bouwen.

De hoofdbegeleiders coördineren en leiden de dagelijkse werking van de woning of dienst waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

De ergotherapeuten zijn verantwoordelijk voor de dagbesteding, het hulpmiddelenbeleid en  de functionele training.  

De sociaal-verpleegkundige coördineert de medische zorg. Zij zorgt voor de contacten met alle betrokkenen rond de bewoner en volgt de sociale administratie op.

De stafmedewerker-psychologe is verantwoordelijk voor de ondersteuningsplannen en de ontwikkeling van de visie op zorg.

De huisarts van de bewoner is lid van het multidisciplinaire team. 

Externe professionelen
In overleg met de bewoner doen we een beroep op externe professionelen: een geneesheer-specialist, een kinesitherapeut, een logopedist of thuisverpleegkundige,...