Wat is het?

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is een nieuwe vorm van hulpverlening. Het is een gemakkelijk toegankelijke hulpverlening voor mensen met een beperking of hun omgeving (ouders, familie, betrokkenen), die nood hebben aan advies of concrete ondersteuning. Een voorbeeld:

‘U wenst als familielid van een volwassene met een beperking, advies of een kortdurende begeleiding aan huis. Via RTH krijgt u het gepaste begeleidingsadvies en de nodige ondersteuning of behandeling.’

U heeft geen inschrijving van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) nodig. RTH is wel beperkt in frequentie, duur en intensiteit. U kunt RTH niet combineren met andere VAPH-diensten zoals bv. thuisbegeleiding.

Voor wie is het?

  • Volwassenen met een (of een vermoeden van) beperking.
  • De ouders, familieleden of betrokkenen die concrete hulp (dagopvang, nachtopvang) of informatie en advies wensen.  

Frequentie en tijdsduur

Bij RTH heeft u recht op: 

  • 12 begeleidingen per jaar (de eerste twee jaar kunt u per uitzondering 48 begeleidingen krijgen) 

Al deze vormen van begeleiding zijn combineerbaar tot U aan het maximum aantal begeleidingen of dagen per jaar komt. Ook de spreiding in tijd kan gekozen worden. De frequentie kan naar believen worden aangepast.

Wat bieden we?

Home Marjorie zorgt voor

  • Ondersteuning in Home Marjorie of aan huis: U heeft een contact en gesprek in Home Marjorie  of wij komen bij u aan huis. Wij vertrekken vanuit uw concrete vragen en zorgen voor een aangepast antwoord: vraagverheldering, praktische pedagogische ondersteuning en behandeling. 
  • Ambulante en/of mobiele kennisoverdracht:  Home Marjorie leidt een groep hulpverleners op die nood hebben aan handicapspecifieke informatie.

Praktisch

Voor RTH vragen we geen attesten of andere formaliteiten. Een inschrijving bij het VAPH is niet nodig. Een familienaam en een rijksregisternummer zijn voldoende voor de registratie. Een aanvraag kan telefonisch (nr. 015/25 85 81)  of via mail home.marjorie@emmaus.be 

Financiële bijdrage

We vragen aan de cliënt een maximale bijdrage:

  • voor mobiele of ambulante begeleiding: max. € 5