Sponsors

Home Marjorie ontvangt subsidies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Bijkomend is het noodzakelijk om via fondsenwerving middelen te verzamelen om een aantal projecten te kunnen realiseren of hulpmiddelen te kunnen aankopen, die de zorg comfortabeler of het leven aangenamer maken.  De aard van de handicap van de bewoners vraagt dat materiaal extra stevig is wat doorgaans leidt dit tot een hogere aankoopprijs.

 

Inrichting Home Marjorie

De aangepaste inrichting van het gebouw gebeurt met eigen middelen, aangevuld met sponsormiddelen.  Op die manier konden we al een mooie relaxatieruimte uitrusten met aangepaste toestellen.  We plannen nog bijkomend een degelijke fietsenstalling.

Voor dit project bestaat er een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.

Giften zijn welkom op het nummer van de Koning Boudewijnstichting : BE 10 0000 0000 0404 (BIC : BPOTBEBI).
Vermeld steeds het projectnummer : L81539-Home Marjorie.

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Legaten

Een deel van uw vermogen aan een goed doel nalaten,  is een belangrijke beslissing en een

prachtig laatste gebaar.  U kunt daarbij ook kiezen voor de formule van het duolegaat.

Een duolegaat is fiscaal interessant als u iets wilt nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Met een duolegaat zijn er twee begunstigden: een (ver) familielid of een ander persoon aan wie u een erfenis wilt schenken én een goed doel zoals Home Marjorie.

Door het duolegaat is de erfgenaam vrijgesteld van successierechten. Deze worden overgenomen door de vzw.