Vrijwilligers

Naast het vaste personeelskader zijn er een aantal vrijwilligers actief die zich op velerlei manieren inzetten in Home Marjorie. Bv. tijdens uitstappen, tijdens de maaltijdbegeleiding, ....
De inzet van deze mensen is een meer dan waardevolle bijdrage aan onze werking.
We zijn dan ook blijvend op zoek naar helpende handen.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden in Home Marjorie?  Neem dan contact op via deze link.