Geschiedenis

Het nursingtehuis ‘Home Marjorie’startte in 1999 met een huis voor 10 personen met de Ziekte van Huntington (ZvH).  Het was een initiatief van de vzw Home Marjorie.  Home Marjorie was in Vlaanderen het eerste tehuis dat zich specifiek richtte op deze doelgroep. Voorheen werden  mensen met de ZvH vooral opgevangen in rust- en verzorgingstehuizen of psychiatrische ziekenhuizen.

De exploitatie van dit project werd overgedragen aan het dienstverleningscentrum Zevenbergen in Ranst, een afdeling van de vzw Emmaüs. 

 

Pilootproject

Sinds zijn start is Home Marjorie een pilootproject gebleven voor opvang en begeleiding van mensen met de ZvH.  Home Marjorie heeft de verworven kennis de voorbije jaren ook verspreid en gedeeld met andere voorzieningen en families die mensen met de ZvH opvangen.