Erkenning

“Home Marjorie” : tehuis niet-werkenden voor 26 personen, waarvan maximaal 25 stelsel nursingtehuis (ressorterend onder de algemene directie van het dienstverleningscentrum Zevenbergen).

Inspectie

Hier vindt u het laatste inspectieverslag van Zorginspectie.  Deze externe audit boog zich over het zelfevaluatiesysteem van Home Marjorie, zoals beschreven in het erkenningsbesluit.

In februari 2017 bezocht Zorginspectie Home Marjorie om  i.f.v. een thematische inspectie de afspraken rond grensoverschrijdend gedrag na te kijken. Hier vindt u het verslag.