Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen met u maken we een ondersteuningsplan. Daarin houden we rekening met uw wensen, en voorkeuren qua ondersteuning.  Natuurlijk is elk plan een momentopname.  Daarom evalueren we regelmatig en sturen bij indien nodig. Op die manier trachten we op elk moment 'zorg op maat' te bieden.

Jaarlijks bespreken we, samen met u en het multidisciplinair team, de zorg en ondersteuning, Het resultaat van deze bespreking leggen we vast in een nieuw ondersteuningsplan.

Aandacht voor familie

Home Marjorie streeft naar een intense samenwerking met de familie van de bewoners. Psychologische opvolging van bewoner en ondersteuning van de familie maakt integraal deel uit van de zorgverstrekking.  We betrekken de vertrouwensperso(o)n(en), die door de bewoner word(t)(en) aangesteld, bij de evolutie van het ondersteuningsplan.