Overslaan en naar de inhoud gaan

Vzw Home Marjorie

Home Marjorie is een initiatief van de vzw Home Marjorie.   Deze VZW wenste een tehuis op te richten dat zich specifiek richtte op de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington, uniek in Vlaanderen.  Bij de start werd het project overgedragen aan Zevenbergen in Ranst, een voorziening van de vzw Emmaus.  Ook vandaag nog werken Home Marjorie en vzw Home Marjorie nauw samen bij de verdere ontwikkeling van het project.

 015/41 38 88

Huntington Liga vzw 

De vzw Home Marjorie is ontstaan binnen de werking van de Huntington Liga vzw wat maakt dat er ook goede contacten zijn met de belangenvereniging.  De Sociale Dienst van de Huntington Liga vzw begeleidt vele mensen die persoonlijk of familiaal getroffen zijn door de ziekte van Huntington.  Zij zijn een belangrijke doorverwijzer.  We zetten samen zorgtrajecten op voor een aantal mensen met de ziekte van Huntington.

www.huntingtonliga.be   -  socialedienst [at] huntingtonliga.be

Hersenletsel Liga vzw

Home Marjorie is actief lid van de Provinciale Stuurgroep NAH in de Provincie Antwerpen.  Het is een intersectorale werkgroep die haar kennis en expertise inzet om professionelen betrokkenen bij de zorg voor en personen met een NAH en hun families te ondersteunen of wegwijs te maken in het zorglandschap.  Via deze stuurgroep zijn we ook geconnecteerd met de belangenvereniging voor mensen met een NAH, de Hersenletsel Liga vzw.

 www.hersenletselliga.be   -   info [at] hersenletselliga.be

Vlaams Samenwerkingsverband Huntington

Home Marjorie is een actief lid van het Vlaams Samenwerkingsverband Huntington en onderhoudt een aantal internationale contacten.