Overslaan en naar de inhoud gaan

Vraaggestuurd

De ondersteuning in Home Marjorie sluit zo lang als mogelijk aan bij het gewone leven. Bij de begeleiding houden we sterk rekening met de persoonlijkheid, de keuzes en de geschiedenis van elke bewoner.  We hebben tevens oog voor het behoud van belangrijke functies zoals spreken, eten en bewegen.  We betrekken de bewoners maximaal bij alle aspecten van hun levensproject. 

De principes van normalisatie en integratie krijgen vorm in de voortdurende opdracht om vraaggestuurd te werken.  Het aanbod van Home Marjorie varieert van zeer verzorgend naar ondersteunend, van structurerend naar ontdekkend, van dragend naar sturend.  Deelname aan therapeutische en ontspanningsactiviteiten is vrijblijvend.

Vroegtijdige zorgplanning - kwaliteit van leven

In Home Marjorie praten we met bewoners over hun toekomst. Hoe kijkt iemand naar zijn eigen leven?  Wat vindt hij belangrijk? Wat bepaalt voor hem of haar de kwaliteit van leven? Kort na de opname start een proces van herhaalde gesprekken met arts en psycholoog.

Zo brengen we, samen met de bewoner, zijn kijk op zijn leven, ziekte en zorg in kaart. Dit is zeker essentieel bij  die momenten waarop  belangrijke behandelingskeuzen zich opdringen. We betrekken de vertrouwenspersonen bij dit proces van ‘vroegtijdige zorgplanning’. 

De zorgrelatie

De relatie tussen de zorgvrager en de mensen die hem begeleiden is de basis van onze ondersteuning.  Een relatie die bij uitstek bepaald wordt door waarden als aanvaarding, gelijkwaardigheid en respect