Overslaan en naar de inhoud gaan

Home Marjorie richt zich als vergunde zorgaanbieder in het bijzonder op de volgende doelgroepen :

 • mensen met de Ziekte van Huntington
 • mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

We bieden zowel rechtstreekse toegankelijke hulp aan als niet-rechtstreekse.  

 Via Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) : u heeft geen inschrijving nodig

Met RTH bent u snel geholpen.  De overheid legt  weinig voorwaarden op :

 • er moet een vermoeden van handicap zijn
 • men maakt geen gebruik van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) (zie verder)
 • men is jonger dan 65 jaar bij de opstart of reeds gekend bij het VAPH

 Wat zit er in het zorgaanbod

 • Ambulante begeleiding : psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur, waarbij de persoon met een beperking of zijn betrokkenen naar Home Marjorie komen.
 • Mobiele thuisbegeleiding : psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur, waarbij de hulpverlener van Home Marjorie zich naar de persoon met een beperking of zijn betrokkenen verplaatst.  We richten ons op mensen uit de zeer ruime regio van Heist-o/d-Berg.  Het doel van deze begeleidingen is om de thuissituatie te ondersteunen, het welzijn van de cliënt te verhogen en de thuiszorg zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 • Dagondersteuning : aangepaste opvang en begeleiding in groepsverband tijdens de daguren (7u - 20u) in Home Marjorie.  We richten ons op mensen uit de ruime regio van Heist-o/d-Berg.  Home Marjorie heeft geen eigen vervoerdienst.  We engageren ons alvast om samen de mogelijkheden te onderzoeken.
 • Tijdelijk verblijf : dit is dag- en woonondersteuning, echter voor een eerder korte periode, in Home Marjorie.  Het doel is om de persoon met een beperking enkele dagen of weken in een andere omgeving te laten verblijven en of om zijn betrokkenen ruimte en tijd te geven om even op adem te komen.

 Men kan kiezen voor één van deze ondersteuningsvormen of een combinatie maken van verschillende functies zo lang een maximumgrens niet overschreden wordt.

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp

Om toegang te krijgen tot dit zorgaanbod is het noodzakelijk dat de persoon met een beperking beschikt over een Persoonsvolgend Budget (PVB).  De procedure voor het bekomen van een PVB is complex en neemt heel wat tijd in beslag.  Voor hulp een advies kan men terecht bij de sociale dienst van het centrum waar men verblijft, de mutualiteit of Home Marjorie.  We spreken van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp omdat men eerst deze procedure door moet vooraleer men van dit aanbod gebruik kan maken. 

 Welke zorg kan je met een PVB in Home Marjorie inkopen

 • Dag- en woonondersteuning : je verblijft in Home Marjorie, hetzij permanent (7 dagen op 7), hetzij deeltijds (bv 3 dagen per week).
 • Respijtzorg of tijdelijk verblijf : dit is dag- en woonondersteuning, echter voor een eerder korte periode, in Home Marjorie.  Dit geeft je de mogelijkheid om enkele dagen of weken in een andere omgeving te laten verblijven en of om zijn betrokkenen ruimte en tijd te geven om even op adem te komen.
 • Psychosociale begeleiding : begeleiding die tot doel heeft om de persoon met een beperking en zijn netwerk te ondersteunen in de organisatie van het dagelijks leven.  Het VAPH beperkt dit tot maximaal 4u per week.
 • Praktische hulp : ondersteuning bij algemene dagelijkse activiteiten van de persoon met een beperking.  Er is geen beperking op het aantal uren per week.
 • Globale individuele ondersteuning : de ondersteuning die eerder ruimer is en verschillende levensdomeinen kan omvatten.  De aard van de ondersteuning kan verschillen en de verschillende vormen van ondersteuning kunnen door mekaar lopen : stimulatie, coaching, training, assistentie bij activiteiten, …
  Er is geen beperking op het aantal uren per week.  Is bedoeld voor mensen uit de zeer ruime regio van Heist-o/d-Berg.
 • Dagondersteuning : aangepaste opvang en begeleiding in groepsverband tijdens de daguren (7u - 20u) in Home Marjorie.  Home Marjorie heeft geen eigen vervoerdienst.  We engageren ons alvast om samen de mogelijkheden te onderzoeken.We richten ons voor bovenstaande ondersteuningsvorm op mensen uit de zeer ruime regio van Heist-o/d-Berg. 

 Wat kost het

De betaling van de ondersteuning met het PVB kan geregeld worden via voucher (Home Marjorie int rechtstreeks bij het het VAPH) of via cash (de cliënt betaalt aan Home Marjorie).  De berekening van de kostprijs kan aangevraagd worden in Home Marjorie en is gebaseerd op de zorgvraag van de cliënt.
De persoonlijke kosten zijn afhankelijk van de aard en hoe vaak u ondersteuning nodig hebt.  Informatie hierover geven we uitgebreid bij een eerste kennismaking of op verzoek.