Overslaan en naar de inhoud gaan

Home Marjorie ontvangt subsidies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  Maar omwille van de specifieke problematiek is het noodzakelijk om via fondsenwerving middelen te verzamelen om de zorg comfortabeler of het leven aangenamer maken. 

Bouwproject Home Marjorie

Om aan de moderne noden te voldoen en ons ondersteuningsaanbod te optimaliseren, zal er de komende jaren gewerkt worden aan een tweedelig bouwproject in Home Marjorie.

Enerzijds zal de oude woning 1, die dateert van 1999, gerenoveerd en aangepast worden aan de moderne noden. 

Daarnaast willen we het huidige aanbod van Home Marjorie verruimen door de bouw van een studio. Op deze manier kunnen we woonondersteuning aanbieden aan personen (of een koppel) met de ziekte van Huntington, een NAH of een andere (neuro)degeneratieve aandoening, die zelfstandig kunnen wonen met beperkte ondersteuning.

Als voorziening krijgt Home Marjorie hiervoor geen tussenkomst van de overheid. Om dit bouwproject te verwezenlijken zijn we dus aangewezen op sponsoring. Home Marjorie bestaat bijna 25 jaar en moet dus noodzakelijkerwijze investeren in de renovatie van oude gebouwen en het uitbreiden van het zorgaanbod om zorg op maat te kunnen bieden. 

Dit project sponsoren

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt dit project. Zij zorgen kosteloos voor de fiscale attesten (voor giften vanaf € 40 op jaarbasis) en storten uw gift op onze rekening.

Hoe storten?

  •  Rekeningnummer Koning Boudewijnstichting : BE10 0000 0000 0404
  • BIC : BPOTBEB1
  • Vermelding (gestructureerde): 623/3807/70074

Alvast bedankt voor uw steun en engagement !

Of rechtstreeks via de donatiepagina van de Koning Boudewijnstichting.