Home Marjorie ontvangt subsidies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  Maar omwille van de specifieke problematiek is het noodzakelijk om via fondsenwerving middelen te verzamelen om de zorg comfortabeler of het leven aangenamer maken.  De aard van de handicap van de bewoners vraagt dat materiaal extra stevig is wat doorgaans leidt dit tot een hogere aankoopprijs.

Hulpmiddelen voor Home Marjorie

Om de levenskwaliteit van deze mensen te verhogen - gelet op het feit dat deze ziekte gepaard gaat met een sterke afname van de fysieke mogelijkheden - zijn hulpmiddelen zoals Huntingtonzetels, aangepaste tilhulpmiddelen, hoog/laagbed en andere comfortverhogende hulpmiddelen noodzakelijk. Als voorziening krijgt Home Marjorie hiervoor geen tussenkomst van de overheid. Om deze zaken aan te kopen zijn we dus aangewezen op sponsoring. Home Marjorie bestaat 20 jaar en moet dus noodzakelijkerwijze investeren in nieuwe hulpmiddelen om zorg op maat te kunnen bieden. 

Dit project sponsoren

Voor dit project bestaat er sinds 1 juli 2019 een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.  Bij de storting op het rekeningnummer moet u zeker de gestructureerde vermelding gebruiken, zoals hieronder aangegeven.  Giften vanaf € 40 per jaar, zijn fiscaal aftrekbaar.

Rekeningnummer Koning Boudewijnstichting : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Gestructureerde mededeling : 128/3159/00029

Alvast bedankt voor uw steun en engagement !

Een duolegaat

Een deel van uw vermogen aan een goed doel nalaten,  is een belangrijke beslissing en een prachtig laatste gebaar.  U kunt daarbij ook kiezen voor de formule van het duolegaat.

Een duolegaat is fiscaal interessant als u iets wilt nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Met een duolegaat zijn er twee begunstigden: een (ver) familielid of een ander persoon aan wie u een erfenis wilt schenken én een goed doel zoals Home Marjorie.

Door het duolegaat is de erfgenaam vrijgesteld van successierechten. Deze worden overgenomen door de vzw.