Overslaan en naar de inhoud gaan

Home Marjorie ontvangt subsidies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  Maar omwille van de specifieke problematiek is het noodzakelijk om via fondsenwerving middelen te verzamelen om de zorg comfortabeler of het leven aangenamer maken.  De aard van de handicap van de bewoners vraagt dat materiaal extra stevig is wat doorgaans leidt dit tot een hogere aankoopprijs.

Hulpmiddelen voor Home Marjorie

Om de levenskwaliteit van deze mensen te verhogen - gelet op het feit dat deze ziekte gepaard gaat met een sterke afname van de fysieke mogelijkheden - zijn hulpmiddelen zoals Huntingtonzetels, aangepaste tilhulpmiddelen, hoog/laagbed en andere comfortverhogende hulpmiddelen noodzakelijk. Als voorziening krijgt Home Marjorie hiervoor geen tussenkomst van de overheid. Om deze zaken aan te kopen zijn we dus aangewezen op sponsoring. Home Marjorie bestaat 20 jaar en moet dus noodzakelijkerwijze investeren in nieuwe hulpmiddelen om zorg op maat te kunnen bieden. 

Dit project sponsoren

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt dit project. Zij zorgen kosteloos voor de fiscale attesten (voor giften vanaf € 40 op jaarbasis) en storten uw gift op onze rekening.

Hoe storten?

  •  Rekeningnummer Koning Boudewijnstichting : BE10 0000 0000 0404
  • BIC : BPOTBEB1
  • Vermelding (gestructureerde): 623/3701/90004

Alvast bedankt voor uw steun en engagement !

Of rechtstreeks via de donatiepagina van de Koning Boudewijnstichting.