Overslaan en naar de inhoud gaan

Collega's in de directe zorg

De zorg en begeleiding van de individuele bewoner is de kern van onze job. In elke woning staat een team van leefgroepbegeleiders in voor die directe zorg en ondersteuning.   In Home Marjorie heeft elke cliënt een ‘aandachtsbegeleider’, die hem of haar als vertrouwenspersoon bijstaat tijdens het ondersteuningsproces. 

  • De hoofdbegeleider coördineert en leidt de dagelijkse werking van de woning of dienst waarvoor zij verantwoordelijk zijn.  Zij worden ondersteund door collega’s met verschillende disciplines.  Samen werken ze aan hetzelfde doel.

Elk woningteam wordt ondersteund door verschillende collega's. 

  • De psycholoog is bevoegd voor de inhoud van de zorg zodat deze optimaal afgestemd is op de vragen en noden van de bewoners. 
  • De arts is samen met de sociaal verpleegkundige  verantwoordelijk voor de dagelijkse medische opvolging van de bewoners. Zij begeleiden en ondersteunen de medewerkers in hun verzorgende taak.
  • De sociaal verpleegkundige heeft  een coördinerende functie t.a.v. de contacten tussen Home Marjorie, de artsen en de familie en betrokkenen. 
  • De  ergotherapeuten  werken vanuit hun discipline en ervaring mee aan de totaalzorg die we bieden.
  • Externe professionelen. In overleg met u  doen we ook een beroep op externe mensen: een geneesheer-specialist, een kinesitherapeut, een logopedist of thuisverpleegkundige, enz.

"Het huiselijk gevoel primeert"

Een gewone dag in Home Marjorie : lees hier de getuigenis van Vicky en Leen.  

De ondersteunende diensten

Naast pedagogische en medische diensten, zijn er een aantal collega’s  dagelijks bezig in en rond de leefgroep of op het domein. 
Home Marjorie is een afdeling van het dienstverleningscentrum Zevenbergen. Vanuit Zevenbergen is er ondersteuning voor personeels- en cliëntenadministratie, financiële opvolging en technische aangelegenheden.