Corona

Als gevolg van het stijgend aantal Corona-besmettingen dienen we de bezoekregeling in Home Marjorie aan te passen.   

Vanaf 29/7 voorzien we 1 bezoekmoment (met maximum 2 bezoekers) per week per cliënt.  Daarbij is het belangrijk dat de persoonlijke bubbels van onze cliënten niet meer dan 5 personen mag zijn.    De andere afspraken blijven nog steeds gelden (bijv. enkel bezoek op afspraak, hygiënemaatregelen enz....) 

Het blijft mogelijk dat het multidisciplinair team in individuele situaties uitzonderingen toestaat. 

Het terug versoepelen van de bezoekregeling zal afhankelijk zijn van het goede verloop van de bezoeken en de beslissingen van de overheid., toch danken we u alvast van harte om deze afspraken na te leven.  Op deze manier blijven we voor een zo veilig mogelijke leef- en werkomgeving voor alle cliënten en de medewerkers zorgen. ​​​​​​​