Corona

Op woensdag 9/6  kan er niet alleen in de maatschappij versoepeld worden. Ook in Home Marjorie volgen we deze trend en wordt de bezoekregeling aangepast.

Volgende zaken veranderen: 

  • Er is geen beperking  op het aantal bezoeken per week dat een cliënt kan ontvangen. 
  • Een bezoek duurt maximaal 2 uur.

Al de andere afspraken blijven nog steeds gelden (bijv. enkel bezoek op afspraak, hygiënemaatregelen enz....).  Het blijft mogelijk dat het multidisciplinair team in individuele situaties uitzonderingen toestaat. 

Zoals steeds zijn wij zeer waakzaam en volgen we de situatie op de voet.  Dat betekent dat afspraken indien nodig, onmiddellijk gewijzigd kunnen worden als nieuwe omstandigheden dat noodzakelijk maken.