Corona

Enkele weken geleden waren we genoodzaakt onze bezoekregeling te verstrengen omwille van het toenemend aantal besmettingen in de maatschappij.  Vandaag kunnen we heel voorzichtig terug een beetje meer ruimte geven in deze regeling:

We voorzien maximaal twee bezoekmomenten per week per cliënt.  (i.p.v. 1 bezoekmoment) 

Alle andere afspraken blijven verder doorlopen.