Corona

Vanaf maandag 19/10 zijn er opnieuw strengere coronamaatregelen van kracht.   De invloed van deze maatregelen is ook in Home Marjorie en meer bepaald bij onze bezoekregeling voelbaar.

Vanaf dinsdag 20 oktober gelden volgende aanpassingen:

  • De persoonlijke bubbel van een cliënt mag niet groter zijn dan 4 personen.
  • Per bezoek laten we maximaal 2 personen toe.  Deze personen behoren tot dezelfde bubbel.

Alle andere afspraken blijven gelden zoals voordien. 

Rond het dragen van het mondmasker willen we u er graag op wijzen dat het masker tijdens de ganse duur van het bezoek gedragen moet worden.

Gezien we de laatste maanden al werkten met een strikte bezoekregeling kunnen we met deze aanpassing de bezoeken nog altijd zo veilig mogelijk laten verlopen voor bewoners en medewerkers.  

Alvast bedankt om deze afspraken goed op te volgen.