Corona

Op 30 april berichtten we u dat er vanaf maandag 11 mei opnieuw familiebezoek mogelijk is in Home Marjorie.  Op dat moment legde de overheid ons de beperking van 1 bezoeker per bewoner op.  De nodige afspraken met familieleden werden ondertussen gemaakt.  

Deze beperking van 1 bezoeker was moeilijk te begrijpen en de overheid heeft er ondertussen mee ingestemd om dit aantal bezoekers op te trekken naar 4 bezoekers per bewoner.  

Als voorziening zijn we blij met deze versoepeling, maar tegelijk willen we voorzichtig zijn en dit beperken tot 2 bezoekers tegelijk.  Belangrijk hierbij is dat de bezoekers die gelijktijdig langskomen uit hetzelfde (bij elkaar inwonende) gezin wonen.  Het hoeven echter niet altijd dezelfde personen te zijn die langskomen.