Corona

Eind juli brachten we jullie op de hoogte van een aanpassing in de bezoekregeling omwille van een stijgend aantal coronabesmettingen in de provincie. 

Vanaf 2/9 kunnen we de mogelijkheden rond op bezoek komen terug uitbreiden: 

  • Per cliënt zijn er per week maximum 3 bezoekmomenten mogelijk.
  • Er zijn maximum 3 bezoekers per bezoekmoment toegelaten.  Daarbij is het belangrijk dat de persoonlijke bubbel van een cliënt niet meer dan 5 personen is.    

Al de andere afspraken blijven nog steeds gelden (bijv. enkel bezoek op afspraak, hygiënemaatregelen enz....).  Het blijft mogelijk dat het multidisciplinair team in individuele situaties uitzonderingen toestaat. 

Zoals steeds zijn wij zeer waakzaam en volgen we de situatie op de voet.  Dat betekent dat afspraken indien nodig, onmiddellijk gewijzigd kunnen worden als nieuwe omstandigheden dat noodzakelijk maken.